Master of Business Administration (MBA)

MBA-uddannelsen på Aalborg Universitet

 

Du kan søge om optagelse på uddannelsen her. Læs venligst vejledningerne på ansøgningssiden.

Se også MBA-uddannelsens brochure for optaget 2016 her.

Læs en nuværende MBA-studerendes beretning her.

Kontakt os gerne for at høre nærmere om dine muligheder for opstart til februar 2016.

      

 


Aalborg Universitet udbyder en fuldt akkrediteret videreudvikling af den klassiske Master of Business Administration (MBA). Uddannelsen baserer sig på AAU’s avancerede og internationalt anerkendte undervisningsmodel med problemløsning og anvendelsesorientering som den grundlæggende tilgang til studiet. Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at udvide og supplere dine færdigheder inden for ledelse og økonomi og som er parat til at skabe innovation og udvikling i din virksomhed.

MBA-uddannelsen giver dig et avanceret teoretisk fundament i krydsfeltet mellem ledelse og økonomi. Samtidig sikrer den problemorienterede tilgang, at den teoretiske viden bliver omsat til nytænkning og innovation i forhold til din hverdag og din praksis. Du opnår endvidere unikke kompetencer til udvikling af dine erhvervsfunktioner, og du bliver virksomhedens garant for en innovativ tilgang til markeder, organisation, økonomi og strategi.

Der må påregnes en betydelig arbejdsbyrde, da uddannelsen gennemføres sideløbende med, at du er i job. Undervisning, opgavebesvarelser m.m. foregår i udgangspunktet på dansk - dog med mulighed for enkelte engelsktalende gæsteforelæsere. Litteraturen er på dansk og engelsk.

Aalborg Universitets MBA-uddannelse er akkrediteret af Akkrediteringsinstitutionen under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU).

Kontakt MBA

E-mail: MBA@aaumba.dk

Specialkonsulent Jeppe Klitgaard Stricker
E-mail: jks@business.aau.dk / Tlf: 9940 8255

Studieleder Lars Krull
E-mail: krull@business.aau.dk / Tlf: 9940 2705

Studiesekretær
Karen Margrethe Midtgaard
E-mail: kmm@business.aau.dk / Tlf: 9940 8095

MBA-sekretariat, Aalborg Universitet
Institut for Økonomi og Ledelse
Fibigerstræde 2, 9220 Aalborg Øst