Master of Business Administration (MBA)

MBA-uddannelsen på Aalborg Universitet

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om dine muligheder for optagelse til januar 2016.

Se MBA-uddannelsens brochure her.

Læs en nuværende MBA-studerendes beretning her.

Ansøgningsskema vil være tilgængeligt ultimo august/primo september 2015.

      

 


Aalborg Universitet udbyder en fuldt akkrediteret videreudvikling af den klassiske Master of Business Administration (MBA). Uddannelsen baserer sig på AAU’s avancerede og internationalt anerkendte undervisningsmodel med problemløsning og anvendelsesorientering som den grundlæggende tilgang til studiet. Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at udvide og supplere dine færdigheder inden for ledelse og økonomi og som er parat til at skabe innovation og udvikling i din virksomhed.

MBA-uddannelsen giver dig et avanceret teoretisk fundament i krydsfeltet mellem ledelse og økonomi. Samtidig sikrer den problemorienterede tilgang, at den teoretiske viden bliver omsat til nytænkning og innovation i forhold til din hverdag og din praksis. Du opnår endvidere unikke kompetencer til udvikling af dine erhvervsfunktioner, og du bliver virksomhedens garant for en innovativ tilgang til markeder, organisation, økonomi og strategi.

Der må påregnes en betydelig arbejdsbyrde, da uddannelsen gennemføres sideløbende med, at du er i job. Undervisning, opgavebesvarelser m.m. foregår i udgangspunktet på dansk - dog med mulighed for enkelte engelsktalende gæsteforelæsere. Litteraturen er på dansk og engelsk.

Aalborg Universitets MBA-uddannelse er akkrediteret af Akkrediteringsinstitutionen under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU).

Kontakt MBA

E-mail: MBA@aaumba.dk

Specialkonsulent Jeppe Klitgaard Stricker
E-mail: jks@business.aau.dk / Tlf: 9940 8255

Studieleder Lars Krull
E-mail: krull@business.aau.dk / Tlf: 9940 2705

Studiesekretær
Karen Margrethe Midtgaard
E-mail: kmm@business.aau.dk / Tlf: 9940 8095

MBA-sekretariat, Aalborg Universitet
Institut for Økonomi og Ledelse
Fibigerstræde 2, 9220 Aalborg Øst